czegoniewiemyobankach | e-blogi.pl
_blog czegoniewiemyobankach
Zabezpieczenie kredytu 2019-04-18

Kredyty gotówkowe są dziś bardzo popularnym produktem finansowym. Coraz częściej rozwiązanie to jest stosowane przez klientów banków ze względu na bezpieczeństwo i jasne warunki umowy. Pożyczkodawca uzyskuje wnioskowaną kwotę, jeśli spełni kilka podstawowych warunków. Musi liczyć się również z tym, że bank może oczekiwać przedstawienia odpowiedniej formy zabezpieczenia. Każda z placówek musi je zaakceptować. Kredyty gotówkowe sklasyfikowane fachowo jako konsumpcyjne cechuje zabezpieczenie wynikające z dochodów osiąganych przez kredytobiorcę. Nieco inaczej wygląda kwestia związana z kredytami hipotecznymi. W tym przypadku od każdego potencjalnego klienta wymaga się ustanowienia hipoteki lub złożenia weksla in blanco lub ustanowienia poręczenia. Można wyróżnić dwie podstawowe grupy zabezpieczeń kredytów bankowych- osobowe i rzeczowe. Do osobowych zaliczyć możemy weksel własny in blanco, gwarancję bankową, poręczenie wekslowe, cesję, czyli przelew wierzytelności, ubezpieczenie kredytu, przystąpienie do długu oraz poręczenie podmiotu trzeciego, który zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, w przypadku gdy kredytobiorca nie spłaci go w wyznaczonym przez bank terminie. Do zabezpieczeń rzeczowych należą z kolei kaucja, hipoteka, blokada środków na rachunku bankowym, zastaw oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie. Kredyty gotówkowe a w zasadzie ich uzyskanie wiążą się przede wszystkim z prawidłowym wypełnieniem wniosku kredytowego. Należy jednak pamiętać, że składanie dokumentów do kilku bankków, może wpłynąć na negatywną ocenę punktową wiarygodności kredytowej w BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Zatem najlepszym rozwiązaniem będzie wybór kilku najbardziej ciekawych dla nas ofert. Dzięki temu unikniemy nieprzyjemności związanych z ewentualną odmową banku.


Prawidłowo wypełniony wniosek to połowa sukcesu - zrób to na 17banków


Wnioski kredytowe możemy pobrać bezpośrednio ze stron www poszczególnych placówek, dzięki czemu nie musi udawać się do banku osobiście. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zasięgnąć porady bezpośrednio u doradcy w oddziale banku lub skorzystać z infolinii. Każdy złożony w banku wniosek powinien zawierać dane teleadresowe, liczbę osób na naszym utrzymaniu, kwotę miesięcznego dochodu oraz rodzaju zatrudnienia, danych teleadresowych, sumy opłat za gospodarstwo domowe rozdzielone na okres miesięczny, kwoty kredytu, o którą ubiega się klient oraz wszelkie informacje dotyczące innych zobowiązań takich jak alimenty, poręczenia oraz pożyczki pracownicze. Kredyty gotówkowe wymagają od potencjalnego kredytobiorcy okazania szeregu dokumentów i wniosków, wymaganych przez bank. Koniecznym wydaje się przedstawienie informacji dotyczących otrzymywanych dochodów brutto. Bardzo ważny jest również dokument potwierdzający naszą tożsamość. Kredyty konsumpcyjne cechuje nieco mniejsza ilość formalności, niż w przypadku kredytu ratalnego.


Czysty BIK gwarancją przyznania gotówki


Kredyty gotówkowe są produktem łatwym do uzyskania, pod warunkiem, że na podstawie przedstawionych przez nas dokumentów, bank pozytywnie rozpatrzy wniosek. Sprawdzi również zdolność kredytową klienta. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że każdy z potencjalnych kredytobiorców podlega ocenie przez bank, który podejmie decyzję, czy będzie on w stanie spłacić zaciągnięty kredyt na uzgodnionych wcześniej warunkach. Bank sprawdzi również historię kredytową w BIK. Jest to nic innego jak ocena punktowa, na którą wpływa terminowość spłacanego zobowiązania oraz aktywność kredytową, przez co rozumie się liczbę zobowiązań posiadanych obecnie i w przeszłości.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]