czegoniewiemyobankach | e-blogi.pl
_blog czegoniewiemyobankach
Jak sfinansować studia? 2018-01-16

Problem finansowania nauki na uczelni wyższej w większości przypadków jest dość istotny. Chociaż studia na kierunkach dziennych teoretycznie są bezpłatne, to generują całą masę innych kosztów. Przede wszystkim większość osób chce się uczyć poza miejscem zamieszkania, co powoduje konieczność wynajęcia stancji, wyżywienia się itp. Poza tym każdy marzy też o rozrywkowym studenckim życiu, a to również kosztuje. Co więc zrobić, gdy rodziców nie stać na pełne finansowanie studenckiego życia? Z pomocą przychodzi tutaj kredyt studencki, czyli kredyt na preferencyjnych zasadach dla osób uczących się na uczelniach wyższych.


Kto może otrzymać kredyt?


Uprawnione do złożenia wniosku kredytowego są wszystkie osoby studiujące na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, w systemie dziennym, wieczorowym albo zaocznym, które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 25 roku życia.


Jakie formalności?


Na początek należy udać się do jednego z banków mających w swej ofercie kredyt studencki. Wśród banków tych znajdują się: PKO BP, Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) lub SGB-Bank SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi). Poza wypełnieniem wniosku należy potwierdzić, że jest się studentem. Można to zrobić poprzez przedstawienie zaświadczenia z uczelni. Osoby, które dopiero są w trakcie rekrutacji przedstawiają zaświadczenie z danej uczelni, że biorą udział w rekrutacji. Oprócz tego należy spełnić kryterium dochodowe. Oznacza to, że dochód przypadający na członka rodziny kredytobiorcy nie może być wyższy niż 2500,00 zł netto „na rękę”. W tym celu należy przedstawić dokumenty potwierdzający rodzinny dochód. Ostatnia kwestia, to znalezienie osoby, która zostanie poręczycielem kredytu. Bank musi sprawdzić zdolność kredytową poręczyciela dlatego też do banku trzeba dostarczyć zaświadczenie o zarobkach, które poręczyciel otrzyma od swojego pracodawcy.


Z jakimi kosztami wiąże się kredyt studencki?


Kredyt studencki to najbardziej korzystny kredyt dostępny na rynku, ale oczywiście nie darmowy. Kredyt studencki jest dofinansowany przez państwo, dlatego jego oprocentowanie to zaledwie 0,875%, czyli połowa stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego wynoszącej 1,75%. Oprocentowanie jest takie samo we wszystkich bankach. Pojawiają się natomiast różnice w kosztach dodatkowych związanych na przykład z opłatą za rozpatrzenie wniosku kredytowego, albo przelewem transzy kredytu do innego banku niż bank kredytujący. Warto więc sprawdzić, który bank przedstawia najkorzystniejsza ofertę i właśnie z niej skorzystać, zobacz także artykuły na naszakasa.eu


Wypłata i spłata.


Raz przyznany kredyt studencki wypłacany jest przez cały okres nauki. Transze przelewane są na konto studenta przez 10 miesięcy roku akademickiego, w praktyce – od października do lipca. Wysokość transzy standardowo wynosi 600,00 zł. Jednak na wniosek kredytobiorcy kwota ta może być obniżona do 400,00 zł albo podwyższona do 800,00 zł lub 1000,00 zł. Jeśli chodzi o spłatę kredytu studenckiego, to rozpoczyna się ona dopiero dwa lata po zakończeniu nauki. Ten dwuletni okres karencji ma dać szansę absolwentowi na znalezienie pracy, aby spokojnie móc spłacać raty. Okres spłaty kredytu jest dwa razy dłuższy niż okres kredytowania. Tak więc przykładowo, jeśli kredyt był wypłacany przez 5 lat nauki, to spłacić go należy w ciągu 10 lat. Oczywiście jeśli kredytobiorca ma możliwość szybszej spłaty kredytu to jest taka możliwość.


Kredyt studencki jest bardzo korzystną propozycją na finansowanie studiów. Warto więc zebrać informacje i udać się to banku złożyć wniosek.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]