czegoniewiemyobankach | e-blogi.pl
_blog czegoniewiemyobankach
Jak zarobić więcej na lokatach? 2014-06-27

Pierwszym krokiem na drodze do maksymalnego zwiększenia naszych zysków z oszczędności ulokowanych w banku jest znalezienie jak najwyższego oprocentowania. Dzięki nim już na starcie będziemy uzyskiwać z lokaty maksymalne odsetki bez żadnych dodatkowych wysiłków z naszej strony. Następnie musimy sprawdzić dla jakiej kwoty oszczędności dzienne zyski będą w minimalnym stopniu przekraczały połówkę grosza. Okazuje się bowiem, że lokaty bankowe jednodniowe są tak skonstruowane, że gdyby odsetki wynosiły na przykład 0,501 gr to na naszym koncie otrzymalibyśmy 1 gr zysku każdego dnia. Należy starać się tak podzielić nasze oszczędności, aby dzienne zyski były maksymalne. Trzeba przy tym korzystać z faktu w jaki sposób banki zaokrąglają kwoty zysków, które następnie trafiają bezpośrednio na nasze konto. Lokata bankowa może więc generować większe zyski niż jest to przewidziane w ofercie banku. Oczywiście różnice są niewielkie, jednak warto ten fakt wykorzystać i zwiększyć w ten sposób swoje przychody. Jesteśmy w stanie ta metoda zyskać w granicach 0,3% co dla lokaty o nominalnym oprocentowaniu 5% daje w rezultacie 5,3% w skali roku. Jest więc o co się starać i nie ma co bagatelizować takiej kwoty. Na przykład dla oszczędności w wysokości 1000000 złotych różnica w oprocentowaniu o 0,3% daje rocznie 3000 złotych dodatkowego zysku, a jest to już dość znaczna kwota.


Jeśli jesteśmy dostatecznie odważni to możemy zaryzykować i wpłacić nasze oszczędności na lokaty strukturyzowane, których oprocentowanie zależy od jakiegoś czynnika ekonomicznego, który musi utrzymywać się na założonym z góry poziomie, aby uzyskać maksymalne oprocentowanie, które notabene jest z reguły dwukrotnie wyższe niż w przypadku tradycyjnych lokat jednodniowych. Nasze zyski zależą więc w dużej mierze od nas i od ryzyka jakie jesteśmy gotowi podjąć, oczywiście ryzykując bardziej możemy tez więcej stracić, ale jak głosi przysłowie „kto nie ryzykuje ten nie ma”. Lokaty bankowe są najbezpieczniejsza metoda pomnażania swoich oszczędności, ale żeby generować na prawdę duże zyski trzeba wejść w świat akcji i transakcji walutowych. W tym obszarze zyski są kilkukrotnie większe, jednak trzeba zdobyć najpierw pewne doświadczenie, żeby wszystkiego nie stracić na samym początku.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]