Pojęcie pożyczki gotówkowej i kredytu gotówkowego. | czegoniewiemyobankach | e-blogi.pl
_blog czegoniewiemyobankach
Pojęcie pożyczki gotówkowej i kredytu gotówkowego. 2019-06-13

Pożyczka gotówkowa jest to umowa, na mocy której pożyczkodawca daje do dyspozycji pożyczkobiorcy, na określony w umowie czas określoną sumę środków pieniężnych. Pożyczkobiorca zobowiązuje się, że zwróci w określonym terminie pożyczoną kwotę środków pieniężnych, wraz z innymi opłatami i kosztami kredytowymi, wszystkie te koszty znajdziesz wyszczególnione na https://www.kredytomania.eu. Poprzez podpisanie umowy pożyczki dający ta pożyczkę zobowiązuje się że przekaże biorącemu na własność określoną kwotę pieniędzy, zaś osoba biorąca te pieniądze zobowiązuje się jena czas oddać wraz z innymi kosztami. Jeżeli kwota pożyczki przekracza 1 000 złotych powinna być zawarta w formie pisemnej. Mówi o tym artykuł 720 k.c. Umowę o pożyczkę gotówkową powinno się zawierać w formie pisemnej, pod warunkiem że przepisy prawa nie stanowią inaczej. Pożyczki mogą być udzielane przez te podmioty, które mają zdolność do wykonywania czynności prawnych. Mogą być to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jeżeli pożyczkę gotówkową udziela instytucja finansowa nie ma konieczności określania celu, na jaki będzie ona przeznaczona. Najczęściej jednak cel pożyczki jest w umowie bardzo dokładnie określony.


Kredyt bankowy jest to umowa zawarta w formie pisemnej. Zawsze są dwie strony umowy. Z jednej jest bank będący kredytodawcą, a z drugiej kredytobiorca. W ramach umowy kredytowej Bank zobowiązuje się dać określoną kwotę na określony cel oraz czas kredytobiorcy, a ten zobowiązuje się wykorzystać pieniądze w sposób zgodny z przeznaczeniem. Musi również zwrócić pieniądze wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem oraz z odsetkami i prowizją za udzielenie kredytu gotówkowego. Kredyty gotówkowe są specyficznymi rodzajami stosunków zobowiązaniowych. Głównymi cechami kredytów gotówkowych jest zwrotność, odpłatność i celowość. Wyróżniamy kilka typów kredytów gotówkowych. Są nimi kredyt dla podmiotów gospodarczych, kredyt obrotowy, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt docelowy, kredyt w rachunku kredytowym, linia kredytowa odnawialna i nieodnawialna, oraz kredyt na pokrycie bieżących zobowiązań. Mamy jeszcze kredyt sezonowy, kredyt inwestycyjny, kredyt dla osób fizycznych, kredyt mieszkaniowy, kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny, kredyt o zabezpieczeniu innym niż hipoteka, kredyt samochodowy i znany wszystkim kredyt gotówkowy.


Dodaj komentarz


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]