czegoniewiemyobankach | e-blogi.pl
_blog czegoniewiemyobankach
Kredyt mieszkaniowy: co najmocniej wpływa na wysokość stopy procentowej? 2019-07-31

Jeśli chcesz uzyskać kredyt mieszkaniowy, wiele różnych czynników wpłynie na wysokość lub niską stawkę kredytu mieszkaniowego. Te ważne czynniki zostaną wzięte pod uwagę przez pożyczkodawcę, z którym masz do czynienia, i zdecydują, jaki rodzaj kredytu mieszkaniowego z jaką stopą procentową się kwalifikujesz. Oczywiście, jeśli dowiesz się, jakie są te czynniki i możesz je w jakiś sposób zmienić, być może uda ci się uzyskać ofertę, która jest o wiele bardziej korzystna, a jeśli skorzystasz z pierwszej opcji oferowanej przez firmę pożyczkową – możesz sporo stracić. Więc jeśli chcesz dowiedzieć się o tych czynnikach, czytaj dalej, ponieważ w tym artykule będziemy o tym mówić.


Kredytodawcy zazwyczaj reklamują najniższą stawkę, jaką mogą zaoferować pożyczkobiorcom, a stawka ta zazwyczaj rośnie, jeśli kredytobiorca nie ma najlepszych możliwych okoliczności, których zazwyczaj nie ma. Ale to nadal nie oznacza, że nie możemy dowiedzieć się, jakie czynniki wpływają na oprocentowanie kredytów mieszkaniowych aby starać się je kontrolować na naszą korzyść. Następujące czynniki mają największy wpływ na wyższe lub niższe stopy procentowe - sprawdź je wszystkie na www.e-ratka.pl.


Twoja historia kredytowa


Twoja historia kredytowa odgrywa dużą rolę przy ustalaniu stóp procentowych. Im lepsza jest Twoja historia kredytowa, tym większa szansa na uzyskanie lepszej stopy procentowej.


Sytuacja zatrudnienia


Jest oczywiste, że jeśli masz stabilny dochód, a warunki zatrudnienia wyglądają dobrze, kredytodawcy będą ci ufać bardziej i zaoferować lepsze stawki.


Kwota twojego dochodu


Im wyższy jest twój dochód, tym lepsze uzyskasz stawki. Wszyscy kredytodawcy chcą mieć poczucie, że mogą ufać, że spłacisz swoje płatności na czas.


Kwota zaliczki


Cel domu


Były to główne czynniki decydujące o stopach procentowych, ale niektóre inne czynniki mogą również wpływać na stopy procentowe, ale te, o których wspomnieliśmy, są najważniejszymi, które, jeśli dowiesz się na ich temat wystarczająco dużo, mogą naprawdę dobrze wpłynąć na kredyt mieszkaniowy . Powinieneś również wiedzieć, że jeśli chcesz mieszkać w domu, który chcesz kupić, lub jeśli chcesz w niego zainwestować, wpłynie to na twoje stopy procentowe.


Czy lokalizacja Twojego domu jest ważna?


Może to nie być sprawiedliwe, ale wielu kredytodawców bierze ten czynnik pod uwagę i wpływa na jego stopy procentowe. To dlatego, że niektórzy kredytodawcy wolą nie finansować w niektórych obszarach. Jednym z głównych powodów, dla których kredytodawcy nie czują się dobrze, oferując pożyczki w niektórych obszarach, jest to, że nie mają oni dużych szans na odsprzedanie domu, jeśli cały proces zakończy się fiaskiem i przejęciem mienia.


Pojęcie pożyczki gotówkowej i kredytu gotówkowego. 2019-06-13

Pożyczka gotówkowa jest to umowa, na mocy której pożyczkodawca daje do dyspozycji pożyczkobiorcy, na określony w umowie czas określoną sumę środków pieniężnych. Pożyczkobiorca zobowiązuje się, że zwróci w określonym terminie pożyczoną kwotę środków pieniężnych, wraz z innymi opłatami i kosztami kredytowymi, wszystkie te koszty znajdziesz wyszczególnione na https://www.kredytomania.eu. Poprzez podpisanie umowy pożyczki dający ta pożyczkę zobowiązuje się że przekaże biorącemu na własność określoną kwotę pieniędzy, zaś osoba biorąca te pieniądze zobowiązuje się jena czas oddać wraz z innymi kosztami. Jeżeli kwota pożyczki przekracza 1 000 złotych powinna być zawarta w formie pisemnej. Mówi o tym artykuł 720 k.c. Umowę o pożyczkę gotówkową powinno się zawierać w formie pisemnej, pod warunkiem że przepisy prawa nie stanowią inaczej. Pożyczki mogą być udzielane przez te podmioty, które mają zdolność do wykonywania czynności prawnych. Mogą być to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jeżeli pożyczkę gotówkową udziela instytucja finansowa nie ma konieczności określania celu, na jaki będzie ona przeznaczona. Najczęściej jednak cel pożyczki jest w umowie bardzo dokładnie określony.


Kredyt bankowy jest to umowa zawarta w formie pisemnej. Zawsze są dwie strony umowy. Z jednej jest bank będący kredytodawcą, a z drugiej kredytobiorca. W ramach umowy kredytowej Bank zobowiązuje się dać określoną kwotę na określony cel oraz czas kredytobiorcy, a ten zobowiązuje się wykorzystać pieniądze w sposób zgodny z przeznaczeniem. Musi również zwrócić pieniądze wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem oraz z odsetkami i prowizją za udzielenie kredytu gotówkowego. Kredyty gotówkowe są specyficznymi rodzajami stosunków zobowiązaniowych. Głównymi cechami kredytów gotówkowych jest zwrotność, odpłatność i celowość. Wyróżniamy kilka typów kredytów gotówkowych. Są nimi kredyt dla podmiotów gospodarczych, kredyt obrotowy, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt docelowy, kredyt w rachunku kredytowym, linia kredytowa odnawialna i nieodnawialna, oraz kredyt na pokrycie bieżących zobowiązań. Mamy jeszcze kredyt sezonowy, kredyt inwestycyjny, kredyt dla osób fizycznych, kredyt mieszkaniowy, kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny, kredyt o zabezpieczeniu innym niż hipoteka, kredyt samochodowy i znany wszystkim kredyt gotówkowy.


Zabezpieczenie kredytu 2019-04-18

Kredyty gotówkowe są dziś bardzo popularnym produktem finansowym. Coraz częściej rozwiązanie to jest stosowane przez klientów banków ze względu na bezpieczeństwo i jasne warunki umowy. Pożyczkodawca uzyskuje wnioskowaną kwotę, jeśli spełni kilka podstawowych warunków. Musi liczyć się również z tym, że bank może oczekiwać przedstawienia odpowiedniej formy zabezpieczenia. Każda z placówek musi je zaakceptować. Kredyty gotówkowe sklasyfikowane fachowo jako konsumpcyjne cechuje zabezpieczenie wynikające z dochodów osiąganych przez kredytobiorcę. Nieco inaczej wygląda kwestia związana z kredytami hipotecznymi. W tym przypadku od każdego potencjalnego klienta wymaga się ustanowienia hipoteki lub złożenia weksla in blanco lub ustanowienia poręczenia. Można wyróżnić dwie podstawowe grupy zabezpieczeń kredytów bankowych- osobowe i rzeczowe. Do osobowych zaliczyć możemy weksel własny in blanco, gwarancję bankową, poręczenie wekslowe, cesję, czyli przelew wierzytelności, ubezpieczenie kredytu, przystąpienie do długu oraz poręczenie podmiotu trzeciego, który zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, w przypadku gdy kredytobiorca nie spłaci go w wyznaczonym przez bank terminie. Do zabezpieczeń rzeczowych należą z kolei kaucja, hipoteka, blokada środków na rachunku bankowym, zastaw oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie. Kredyty gotówkowe a w zasadzie ich uzyskanie wiążą się przede wszystkim z prawidłowym wypełnieniem wniosku kredytowego. Należy jednak pamiętać, że składanie dokumentów do kilku bankków, może wpłynąć na negatywną ocenę punktową wiarygodności kredytowej w BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Zatem najlepszym rozwiązaniem będzie wybór kilku najbardziej ciekawych dla nas ofert. Dzięki temu unikniemy nieprzyjemności związanych z ewentualną odmową banku.


Prawidłowo wypełniony wniosek to połowa sukcesu - zrób to na 17banków


Wnioski kredytowe możemy pobrać bezpośrednio ze stron www poszczególnych placówek, dzięki czemu nie musi udawać się do banku osobiście. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zasięgnąć porady bezpośrednio u doradcy w oddziale banku lub skorzystać z infolinii. Każdy złożony w banku wniosek powinien zawierać dane teleadresowe, liczbę osób na naszym utrzymaniu, kwotę miesięcznego dochodu oraz rodzaju zatrudnienia, danych teleadresowych, sumy opłat za gospodarstwo domowe rozdzielone na okres miesięczny, kwoty kredytu, o którą ubiega się klient oraz wszelkie informacje dotyczące innych zobowiązań takich jak alimenty, poręczenia oraz pożyczki pracownicze. Kredyty gotówkowe wymagają od potencjalnego kredytobiorcy okazania szeregu dokumentów i wniosków, wymaganych przez bank. Koniecznym wydaje się przedstawienie informacji dotyczących otrzymywanych dochodów brutto. Bardzo ważny jest również dokument potwierdzający naszą tożsamość. Kredyty konsumpcyjne cechuje nieco mniejsza ilość formalności, niż w przypadku kredytu ratalnego.


Czysty BIK gwarancją przyznania gotówki


Kredyty gotówkowe są produktem łatwym do uzyskania, pod warunkiem, że na podstawie przedstawionych przez nas dokumentów, bank pozytywnie rozpatrzy wniosek. Sprawdzi również zdolność kredytową klienta. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że każdy z potencjalnych kredytobiorców podlega ocenie przez bank, który podejmie decyzję, czy będzie on w stanie spłacić zaciągnięty kredyt na uzgodnionych wcześniej warunkach. Bank sprawdzi również historię kredytową w BIK. Jest to nic innego jak ocena punktowa, na którą wpływa terminowość spłacanego zobowiązania oraz aktywność kredytową, przez co rozumie się liczbę zobowiązań posiadanych obecnie i w przeszłości.


Kredyt czy pożyczka hipoteczna? 2019-03-07

Kredyty hipoteczne są dziś jednymi z chętniej zaciąganych zobowiązań finansowych. Choć może stwierdzenie „chętniej” jest tu użyte trochę na wyrost. W zasadzie większość kredytobiorców nie ma wyjścia. Jeśli chcą spełnić swoje marzenia o posiadaniu własnego M, zaciągnięcie kredytu wydaje się tu być nieuniknione. Kredyty hipoteczne spłacane są latami i znacznie obciążają nasz domowy budżet. Warto więc poświęcić uwagę wybierając odpowiednią propozycję. Podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu w banku, trzeba zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych aspektów, które w gruncie rzeczy mogą wpłynąć na nasz wybór. Dziś każdy z obecnych na rynku banków oferuje różnego rodzaju kredytowanie, stąd bez najmniejszego problemu możemy wybrać tą, która wyda się nam najkorzystniejsza i najbardziej atrakcyjna. Banki mają do zaoferowania zarówno kredyty, jak i pożyczki hipoteczne, które cechuje dużo niższe oprocentowanie oraz potrzeba załatwienia mniejszej ilości dokumentów i formalności. Pożyczki hipoteczne udzielane są na krótszy okres oraz na zdecydowanie niższą kwotę. Podczas gdy kredyty hipoteczne spłacamy przeważnie nawet 30 lat, pożyczki udzielane są maksymalnie na okres dziesięciu, szukasz kredytu? Sprawdź na kredytomania.EU.


Regularna spłata przynosi niewymierne korzyści


Spłacając kredyt regularnie, możemy po kilku latach częściowo lub całkowicie pozbyć się zaciągniętego zobowiązania. W przypadku nadpłaty z naszej strony, niektóre banki będą wymagały od nas dodatkowego sformułowania, co zrobić z pozostałym do spłaty zobowiązaniem. Istnieje możliwość zmniejszenia raty i zachowania niezmienionego terminu kredytowania, jak również pozostawienie raty na obecnym poziomie, lecz skrócić okres trwania umowy. Kredyty hipoteczne mogą się dla wielu z nas wydać bardzo skomplikowanym produktem. Mnogość zasad i sposobów kredytowania potrafi przyprawić o zawrót głowy nawet tych, którzy w temacie finansowania i kredytowania wydają się być zorientowani. Warto w takiej sytuacji skontaktować się z konsultantem lub zasięgnąć porady doradcy kredytowego, który rozwieje wszelkie trapiące nas wątpliwości. Dla wielu z nas kredyt hipoteczny lub pożyczka hipoteczna jest jedynym rozwiązaniem w sytuacji kiedy planujemy zakup domu, mieszkania czy nieruchomości, jednak nie dysponujemy wystarczającą ilością gotówki. Są jednak tacy, którzy korzystają z usług bankowych w przypadku, kiedy posiadają już własne cztery kąty, jednak nie mogą pozwolić sobie na przeprowadzenie w nim generalnego remontu. W tym właśnie przypadku doskonałym rozwiązaniem może okazać się pożyczka hipoteczna. Tutaj nie musimy określać dokładnego celu, na jaki przeznaczymy pożyczoną kwotę, co ma miejsce w przypadku pozyskiwania kredytu. Pożyczkę możemy wykorzystać w dowolny sposób i żaden z banków nie ma prawa oczekiwać od nas tłumaczeń na co wydamy pozyskaną kwotę.


Terminowa spłata pożyczek i zalety kredytów konsolidacyjnych


Jak w przypadku kredytu, terminowa spłata zaciągniętej pożyczki jest bardzo istotną kwestią. Zadłużenie może skutkować wpisaniem naszych danych do BIK, co w gruncie rzeczy może skutkować dużymi problemami w uzyskiwaniu kolejnych kredytów o ile takie planujemy. Jeśli jesteśmy w dołku finansowym, doskonałym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z możliwości, jakie daje kredyt konsolidacyjny. Aby w jak najprostszy sposób określić jego działanie, polega on na zebraniu wszystkich naszych zaległości w jedno i płaceniu mniejszych miesięcznych rat, ustalonych w banku w taki sposób, aby zbytnio nie obciążyły naszego budżetu. Żyjemy w czasach, kiedy pieniądze z banku możemy uzyskać niemal w każdej chwili. Wiele osób wpada w pułapki kredytów, pożyczek czy chwilówek. Problem pojawia się wraz ze spłatą pierwszego zobowiązania. Dlatego warto przemyśleć, czy kredytowanie nie wpłynie w przyszłości na komfort naszego życia.


Kredyty gotówkowe online 2019-01-15

Rozwój bankowości elektronicznej w ostatnim czasie stopniowo wzrasta. Śledząc oferty banków można zauważyć, że coraz więcej usług jakie oferują banki dostępne są w dystrybucji przez internet, zobacz więcej na inwestycjezglowa.com.pl.


Ma to wiele swoich atutów, które są korzystne dla potencjalnych klientów, a nawet bardzo korzystne ponieważ konsumenci mogą na tym zyskać.


Przed złożeniem wniosku online obawiasz się, że może to nie być do końca bezpieczne? Indywidualne strony poszczególnych banków zapewniają nas o bezpieczeństwie i o tym, że wszystkie nasze dane potrzebne są tylko i wyłącznie do sprawdzenia klienta oraz przygotowania odpowiedniej dla nas oferty kredytowej. Wnioski o kredyty dostępne online i nasze dane, które są wymagane by stać się klientem elektronicznym są odpowiednio chronione i zabezpieczone, a dostęp do nich mają tylko osoby do tego upoważnione. Żeby dostać kredyt online trzeba tylko spędzić kilka minut przed komputerem bądź smartfonem bez wielu zbędnych formalności, wypełnić wniosek i po kilku minutach dostajemy od banku decyzje o przyznaniu kredytu i jego warunkach.


Największym plusem skorzystania z kredytu online jest oszczędność czasu i możliwość wypełniania dokumentów przez internet bez wychodzenia z domu. Kilka minut zajmuje nam uzupełnienie wniosku online. Kolejną zaletą usług dostępnych online jest uniknięcie dodatkowych opłat. Usługi bankowe, które znajdują się w dystrybucji internetowej, często posiadają promocyjne warunki, co pozwala nam na zaoszczędzenie sporej kwoty w trakcie spłaty zobowiązania. Wiele takich kredytów online posiada obniżone oprocentowanie i brak prowizji.


Popularność usług elektronicznych bezustannie rośnie. Instytucje bankowe starają się jak najbardziej wypromować poprzez promocję by przyciągnąć do siebie i przekonać coraz większą liczbę klientów, by zaczęli korzystać z bankowości elektronicznej, a kredyty gotówkowe online to prosty i szybki sposób na zdobycie gotówki. Takie usługi online przynoszą korzyści również bankom, mają wtedy możliwość szybkiego kontaktu z klientem, eliminowane są wizyty w placówkach, które zazwyczaj trwają długo i często kojarzą nam się z długimi kolejkami, a zdarza się że nie przynosi to żadnych oczekiwanych przez klienta efektów. Tworzenie się usług w sieci pomaga też bankom na zmniejszenie kosztów utrzymania wielu placówek.


Żeby zwiększyć bezpieczeństwo swoich klientów banki stosują metodę podwójnego zabezpieczenia usług kredytowych. Opiera to się na telefonicznej weryfikacji tożsamości konsumenta chcącego zaciągnąć kredyt. Taka weryfikacja ma na celu dodatkowe potwierdzenie tożsamości klienta, ponieważ istnieje ryzyko oszustwa kredytowego przez internet, którym jest podszywanie się pod daną osobę.


Co do bezpieczeństwa takich transakcji zdania są podzielone. Jedni uważają, że korzystanie z tego typu usług jest znacznie bezpieczniejsze niż chodzenie do placówki bankowej i wychodzenie z niego z torbą pieniędzy. A inni mówią, że internet jest niebezpieczny, twierdząc, że złodzieje nie śpią, dlatego podejmując decyzję o kredycie przez internet warto pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu komputera przed wirusami i programami próbującymi uzyskać informacje o naszych kontach.


Wadą kredytów online jest brak możliwości negocjacji warunków kredytu i szybki dostęp do pieniędzy, który może spowodować, że podejmiemy zbyt pochopna decyzje.


Czy udzielanie ryzykownych kredytów gotówkowych służy gospodarce? 2018-11-06

Gospodarka funkcjonuje w cyklach wzrostów i spadków. Udzielanie kredytów gotówkowych, a także poważniejszych zobowiązań to jeden z czynników przyśpieszonego rozwoju wielu segmentów gospodarczych. Czy warto jednak udzielać ryzykownych kredytów gotówkowych? Czy takie działanie służy społeczeństwu i ekonomii kraju? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz na stronie portalbankowy.info.


Ryzykowny kredyt zawsze zamienia się w poważny kryzys


Udzielanie ryzykownych kredytów kończy się najczęściej bankructwem instytucji finansowej. Taka sytuacja jest powszechna, znana historycznie. Banki detaliczne w Stanach Zjednoczonych, które udzielały kredytów hipotecznych bez potwierdzania dochodów klientów w końcu wywołały kryzys finansowy, którego skutki widać nawet obecnie w gospodarce międzynarodowej. Jak w ogóle wygląda ryzykowny kredyt? To po prostu pieniądze wypłacane osobom bez zdolności kredytowej. Zatem z góry wiadomo, że sytuacja kredytobiorcy poprawi się jedynie krótkoterminowo, aby później mocno się pogorszyć na czele z ogłoszeniem bankructwa. W Polsce system udzielania kredytów gotówkowych jest regulowany, np. przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także przez prawo bankowe, przez ustawę o kredycie konsumenckim, przez inne rozporządzenia. Ryzykowny kredyt szkodzi gospodarce, ponieważ ogranicza zdolność do oszczędzania praktycznie całego społeczeństwa. Przy bankructwie dużych banków detalicznych to najczęściej podatnicy w ramach solidarności składają się na przywrócenie płynności. Zaciąganie ryzykownych kredytów to zły sposób na poprawienie sytuacji życiowej. Lepiej pracować nad zdolnością kredytową, potwierdzić wyższe dochody, poczekać na niskie stopy procentowe i dopiero w takich warunkach pozyskiwać dodatkowe fundusze.


Kontrola ryzyka przy podpisywaniu umów o kredyt krótkoterminowy


Ryzyko można jednak wyrównać, co idealnie robią parabanki. Parabank na początku udziela niewielkich chwilówek wielu kredytobiorcom, a następnie monitoruje spłaty. Jeżeli klient spłata zobowiązanie terminowo, nawet ten bardziej ryzykowny otrzymuje coraz większe pieniądze, bez potrzeby zabezpieczenia umowy majątkiem trwałym. Ryzykowne kredyty obniżają wyraźnie zaufanie do banków detalicznych, a także do instytucji odpowiedzialnych za nadzór. Czy teraz przemyślisz zaciąganie zbyt ryzykownych kredytów?


Zaciągamy chwilówki. 2018-09-17

Ranking najlepszych firm pożyczkowych.


Jedną z bardziej polecanych firm pożyczkowych jaka zajmuje wysokie miejsca na liście jest Net Credit. Pierwsza pożyczka jaką możemy tutaj zaciągnąć jest na kwotę 3 000 złotych, zaś kolejna na 5 000 złotych. Nowi klienci mogą skorzystać z promocji jaka daje możliwość zaciągnięcia pożyczki do 3 000 złotych, zupełnie za darmo. Chwilówki jakie są dostępne przez internet możemy otrzymać w zaledwie kwadrans. Szybko trafią na nasze konto pieniądze. Stali klienci mają możliwość zaciągnięcia pożyczki nawet na kwotę do 5 000 złotych. Termin spłaty możemy odroczyć, a sama rejestracja na Net Credit kosztuje zaledwie 1 grosz. Drugim pożyczkodawcą jaki również cieszy się popularnością jest kuki.pl. Tutaj pierwsza pożyczka na jaką możemy liczyć jest na kwotę 3 000 złotych, zaś kolejna już nawet na 8 000 złotych. RRSO dla pierwszej pożyczki do kwoty 3 000 złotych wynosi 0%. Przez internet otrzymamy pożyczkę w kilka minut. Jeżeli jesteśmy stałymi klientami pożyczkodawcy możemy zaciągnąć nawet do 8 000 złotych. Należy wykonać przelew weryfikacyjny w wysokości 0,01 grosza. Trójkę najlepszych pożyczkodawców zamyka extra portfel.pl. Zakres kwot jest zadowalający. Pierwsza pożyczka jest na kwotę 3 000 złotych i można ją zaciągnąć na okres 62 dni. Co ważne pierwsze zobowiązanie będzie za darmo. Pożyczkę dostaje się niemal automatyczne w zaledwie kwadrans. Decyzja podejmowana jest szybko z minimalną ilością formalności, a przelew jest niemalże błyskawicznie. Kolejna pożyczka jest już do kwoty 6 000 złotych.


Wśród pożyczkodawców na jakich możemy trafić nie można nie wspomnieć o lendOn.pl. Jest to pożyczkodawca jaki daje nam możliwość zaciągnięcia pierwszej pożyczki na kwotę 2 500 złotych na okres 62 dni zupełnie za darmo. Kredyt otrzymamy bez żadnych zbędnych formalności, a pieniądze znajdą się na naszym koncie nawet tego samego dnia co złożyliśmy wniosek. Możemy liczyć tutaj na ograniczenie formalności do minimum, a sama pożyczka przyznawana jest na dowód osobisty. Vivus.pl jest kolejna firmą pożyczkową. Pierwsza pożyczka jest na 3 000 złotych i dla nowych klientów jest ona w pełni darmowa. Chwilówki online natomiast są do 5 000 złotych dla stałych klientów. Maksymalna kwota jaką możemy tutaj pożyczyć wynosi 7 500 złotych. Ilość formalności ograniczono do minimum, a pieniądze już po kwadransie mogą znaleźć się na naszym koncie. LendOn jest jednym z bardziej znanych pożyczkodawców z jakich ofert możemy skorzystać. Cieszy się dosyć dobrą opinią i popularnością wśród klientów, podobnie jak niektóre oferty na lokatowy-klub.pl.


 


Perspektywy dla lokat bankowych 2018-07-18

Oszczędzanie na lokatach bankowych jest w dalszym ciągu popularne, ale przez bardzo niskie stopy procentowe notowane w narodowej gospodarce od praktycznie dziesięciu lat inwestorzy indywidualni poszukują nowych gałęzi lokowania nadwyżek kapitałowych. Jakie jeszcze zmiany zachodzą stopniowo w segmencie zakładania lokat bankowych?


Banki detaliczne traktują lokaty bankowe coraz częściej jako bardzo niszowy dodatek do podstawowej działalności. Największą popularnością cieszą się bowiem usługi kredytowe, szczególnie pożyczki krótkoterminowe (konsumpcyjne), a przy zachowaniu zadłużenia na poziomie gospodarstwa domowego nie ma najczęściej mowy o generowaniu oszczędności. Gospodarstwa domowe, które są w stanie oszczędzać nie zgadzają się na tak niskie oprocentowanie depozytów. Z tego powodu rośnie moda na przenoszenie pieniędzy na rynek kapitałowy, czy do innych, bardziej ryzykownych sektorów. Instrumenty pochodne, obligacje korporacyjne i standardowe skarbu państwa, wprowadzanie pieniędzy na giełdę walutową Forex to tylko niektóre z najważniejszych przykładów. Wiele środowisk inwestycyjnych zgłasza postulaty o zniesieniu podatku od zysków kapitałowych przynajmniej w obrębie lokat bankowych, ponieważ to wyraźny cios dla osób z jakimikolwiek nadwyżkami kapitałowymi. Lokata służy przede wszystkim do ochrony wypracowanych pieniędzy przed inflacją, ale nie każda spełnia ten cel. Od inwestora wymaga się obecnie precyzyjnego porównywania depozytów oszczędnościowych, szczególnie pod kątem oprocentowania realnego, a nie tylko nominalnego. Od oprocentowania nominalnego musisz zawsze odjąć poziom inflacji i stopę opodatkowania, w kraju 19%, zapoznaj się z dobrymi ofertami na moneyisgood.pl, dzięki temu wybierzesz dobrze.


Opłacalność lokat bankowych wzrośnie na pewno w momencie, kiedy Narodowy Bank Polski postanowi podnieść stopy procentowe, ale jeszcze przed wystrzałem inflacji. Wtedy warto założyć lokatę, ponieważ zacznie faktycznie zarabiać. Oprocentowanie na poziomie 3 – 4% jest już uważane za bardzo wysokie. Widać wyraźnie, że zmieniła się świadomość inwestorów indywidualnych, ogólnie społeczeństwa w zakresie zadłużenia i oszczędzania. Przeniesienie z oszczędzania na zadłużenie to długoterminowy proces, który na pewno powstrzyma duży wzrost stóp procentowych. Perspektywy dla lokat bankowych charakteryzują się dużą stabilnością. Lokaty posiadają swoich fanów i to dobre rozwiązanie, jeżeli nie posiadasz żadnych pomysłów na inwestycje, np. przy małym kapitale i chcesz po prostu drobny, ale pewny zysk. Co myślisz o perspektywach dla lokat bankowych?


Jak przygotować się do konsolidacji kredytów gotówkowych? 2018-05-10

Konsolidacja kredytów gotówkowych to jedna z najpopularniejszych i bardzo skuteczna metoda restrukturyzacji zadłużonego budżetu domowego. Przyznanie się do problemów ekonomicznych jest najczęściej trudnym wyzwaniem z perspektywy kredytobiorcy, jednak warto to zrobić możliwie najszybciej, aby nie pogarszać zdolności kredytowej. Przygotowanie do konsolidacji kredytów gotówkowych warto rozpocząć już na etapie podejmowania pożyczki gotówkowej na wszelki wypadek. W artykule zobaczysz, jaki moment na konsolidację jest najlepszy i co zrobić, aby zwiększyć szansę na uzyskanie dogodnej oferty, kredyt-dla-kazdego.pl/ ułatwi Ci ten proces.


Od czego zależy jakość konsolidacji zadłużenia?


Kiedy kredytobiorca zaciąga tylko jedną pożyczkę gotówkową restrukturyzacja wygląda w bardzo prosty sposób i nie jest tutaj potrzebna typowa konsolidacja. Wystarczy tylko podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Gorzej, jeżeli kredytobiorca spłaca różne zobowiązania, chociażby pożyczkę mieszkaniową, kredyt samochodowy, ma limity na rachunku osobistym, karty kredytowe. W takiej sytuacji tylko konsolidacja kredytów jest prawidłowym działaniem, ponieważ pozwala na scalenie wskazanych długów w jeden o standaryzowanym oprocentowaniu. Konsolidacja kredytów gotówkowych to o tyle dobre narzędzie, że wyrównuje oprocentowanie, co pozwala na wygenerowanie natychmiastowych oszczędności dla gospodarstwa domowego. Najlepszy moment na restrukturyzację występuje przed pogorszeniem zdolności kredytowej. Kredytobiorca musi reagować szybko, aby nie narazić się na utratę ratingu w banku komercyjnym, ani na opóźnienia w spłacie zobowiązań. Banki komercyjne preferują klientów z jasną historią spłaty zobowiązań i stabilnym poziomem dochodu, nawet przy korzystaniu z narzędzi naprawczych. Niestety zdolność kredytowa, do tego pozytywna jest obowiązkowa przy konsolidacji. W wielu przypadkach dochodzi potrzeba wniesienia zabezpieczeń majątkowych. Wprowadzenie majątkowych zabezpieczeń do umowy o kredyt konsolidacyjny to naturalnie dodatkowy koszt, jednak do zaakceptowania.


Na co uważać przy konsolidacji kredytów gotówkowych?


Konsolidacja kredytów charakteryzuje się długim terminem obowiązywania i naprawdę niską ratą. Po zastosowaniu narzędzi naprawczych nie poleca się zaciągania kolejnych pożyczek gotówkowych w jakiekolwiek postaci, ponieważ to może zaburzyć zdolność kredytową i doprowadzić do ponownego cyklu spirali zadłużenia. Co do zasady kredyt konsolidacyjny jest droższy od standardowej pożyczki gotówkowej, ale nie ma problemu z jego nadpłatami. Przy dobrym zabezpieczeniu konsolidacji majątkiem trwałym oferta banków komercyjnych jest faktycznie do przyjęcia i można powiedzieć, że całkiem atrakcyjna, szczególnie w okresie obowiązywania bardzo niskich stóp procentowych w narodowej gospodarce. Konsolidacja to ciekawe narzędzie restrukturyzacji zadłużenia na poziomie gospodarstw domowych, łatwo dostępne, długie, dopasowane do potrzeb przeciętnego konsumenta, zdecydowanie najpopularniejsze.


Jak wybrać najlepszą ofertę kredytową? 2018-03-07

Zeszły rok może pochwalić się liczbą pond 7 milionów udzielonych kredytów konsumpcyjnych przez banki i SKOKi. Klienci zazwyczaj zwracają się do instytucji, w której posiadają konto. Wzięcie kredytu w znanej placówce znacznie skraca procedurę kredytową z uwagi na dokładne zapoznanie się z naszymi finansami przez bank, szczegóły takich ofert i rady jak je wybierać możesz znaleźć na http://wysokizysk.com.pl/


Jednakże nie zawsze bank, w którym mamy konto ma dobrą ofertę kredytową i wtedy warto poszukać lepszej opcji u konkurencji. Promocjami kuszącymi klientów to oprocentowanie 0%, brak prowizji lub gwarancja najniższej raty. Tymczasem najbardziej powinien interesować nas to RRSO, czyli wskaźnik określający rzeczywistą stopę rocznego oprocentowania. Na wskaźnik należy spojrzeć, gdyż im jest on niższy tym bardziej korzystny kredyt oraz niższa rata.


Obecnie sporym udogodnieniem dla klientów jest możliwość zawarcia umowy kredytowej poprzez internet. Takie kredyty w swojej ofercie posiadają np. Alior Bank czy T-Mobile Usługi Bankowe. Następnym ważnym elementem kredytu jest jego ubezpieczenie. Jest ono zazwyczaj drogie i sporo zwiększa wysokość raty. Tymczasem ubezpieczenie potrafi nas uratować od trudnej sytuacji(gdy stracimy pracę lub ciężko zachorujemy). Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że w większości banków ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe. Niektóre banki chcąc ułatwić wybór klientom udostępniło kalkulatory kredytowe. Taki kalkulator umożliwia po wpisaniu kwoty kredytu i okresu spłaty określenie wysokości miesięcznej raty. Takie narzędzie online pozwala szybko porównać oferty różnych banków. Kalkulatory tego typu udostępniły banki takie jak Alior Bank, mBank czy BGŻ BNP Paribas.


Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre banki wymagają założenia konta, dlatego też warto zapytać o to w banku zanim weźmiemy kredyt. Poza tym należy brać kredyt, którego rata będzie w każdej sytuacji możliwa przez nas do spłacenia. Ponadto zawsze przed podpisaniem kredytu powinno się sprawdzić czy wszystko w umowie zgadza się z ustaleniami z pracownikiem banku(wysokość raty kredytu, okres spłaty, całkowita kwota do spłaty, RRSO czy kwota kredytu).


Warto także wiedzieć, że nawet po podpisaniu kredytu mamy 14 dni na odstąpienie od umowy kredytu bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Jest to możliwe dzięki przepisom ustawy o kredycie konsumenckim. Takie odstąpienie jest traktowane na równi z brakiem zawarcia umowy.


Podsumowując można stwierdzić, ze wybór najlepszego kredytu jest związany z takimi cechami jak kwota kredytu, okres kredytowania, rodzaje rat(równe lub malejące), bycie klientem danego banku, ubezpieczenie kredytu, dodatkowe zaświadczenia, korzystanie z innych produktów banku(co może obniżyć oprocentowanie). Warto skorzystać z porównywarek, co przybliży nam rzeczywisty koszt kredytu. Ważne jest także dokładne zapoznanie się z zasadami zwrotu podjętego zadłużenia(przede wszystkim terminy spłaty rat). Można zapytać kiedy nastąpi wysłanie upomnienia i naliczenie za niego opłaty.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]